Skip to main content

Eglwys restredig Gradd II* o dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2009.   Nodwyd yr eglwys yn wreiddiol yn ôl yn 1254, ac mae'r rhan fwyaf o'r eglwys bresennol yn ailadeilad syml o 1840, gyda chorau agored a rhai corau blwch. Y brif nodwedd y tu mewn yw'r pulpud o ddiwedd y cyfnod Sioraidd gyda'r 'llychedyn o'r haul' o dan ei fwrdd seinio.  Bydd yr eglwys ar agor i ymwelwyr a bydd arweinlyfrau byr ar gael i’w darllen yn yr eglwys ac i fynd adref gyda chi. Cyfeiriad: Eglwys y Santes Fair, Penllech, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8AZ.       SH 219 343. Lleoliad anghysbell 2 filltir i’r de-orllewin o Dudweiliog. Mynediad anodd.


Prisiau

Am Ddim