Skip to main content

Mae Gwaith Haearn Abaty Nedd yn safle unigryw o bwysigrwydd byd-eang. Tra roedd haearn yn dal i gael ei wneud yn ei ffwrneisi chwyth, tyfodd i fod yn un o fusnesau peirianyddol gorau Prydain, gan gynhyrchu locomotifau rheilffordd, injans morol, llongau hwylio a stêm haearn, injans stêm llonydd. Cafodd nifer o beirianwyr enwog, fel Syr Benjamin Baker sy’n enwog am Bont Forth, eu hyfforddi fel prentisiaid yma.

Y cynnyrch hwn a bwerodd y Chwyldro Diwydiannol, a sicrhau mai Cymru oedd y gymdeithas ddiwydiannol gyntaf. Allforiwyd y dechnoleg i bedwar ban. Dyma le a newidiodd ein byd.

Dewch i weld dwy ffwrnais chwyth wych o’r ddeunawfed ganrif, a’r ffatri beiriannau ble cafodd yr injans stêm eu hadeiladu.

Bydd Bill Zajac o Cadw yn cynnal teithiau tywys o gwmpas y safle am 2pm ar y deuddydd.

Bydd y Cyfeillion yn trefnu arddangosfeydd, ac yn ateb cwestiynau am y Gwaith Haearn.

Bydd lluniaeth ar gael.

Ers llynedd, mae’r Cyfeillion wedi bod yn clirio isdyfiant ac wedi darganfod llawer o wybodaeth newydd am y safle. Cynhaliwyd cloddfa archeolegol a darganfuwyd nodweddion newydd, fel pwll rhod ddŵr a waliau’r tŷ castio, a bydd y tywysydd yn trafod y rhain.

Cyfeiriad – Gwaith Haearn Abaty Nedd, New Road, Abaty Nedd, Castell-nedd, SA10 7NH.

Gellir cyrraedd Gwaith Haearn Abaty Nedd o’r lôn sydd wrth ochr GMF Motor Factors, gyferbyn â’r Smith’s Arms ar New Road, Abaty Nedd, Castell-nedd, SA10 7NH ar yr A4230. Mae digon o leoedd i barcio am ddim yn yr ardal.

Os ydych chi’n dod ar fws, mae arosfannau ger y fynedfa a thu allan i’r Smith’s Arms.

Mae’r safle’n fflat, ond yn anwastad ac yn arw. Mae’r safle’n hygyrch i bobl anabl sydd mewn cadair olwyn, ond mae’n anodd mewn rhai mannau.

Mae Abaty Nedd, sydd gerllaw, yn cynnal digwyddiad Drysau Agored yr un diwrnod. Mae Bill Zajac yn cynnal teithiau yno hefyd.


Prisiau

Am Ddim