Skip to main content

Adeiladwyd gan John Lloyd, pensaer o Gaernarfon, fel marchnad ŷd, ac ar safle tŷ cynharach, sef Plas Mawr. Roedd modd cael mynediad i islawr o Stryd y Plas ac fe’i defnyddiwyd fel warws tollau.  Adeiladwyd y neuadd yn 1832, ac mae’n adeilad rhestredig gradd 2.  

Rydym yn agor ein drysau i bobl gael ymweld â’r seler, sydd ddim fel rheol ar agor i’r cyhoedd. O orsaf fysiau Caernarfon, ar ôl Argos trowch i’r dde, yna cymerwch y tro cyntaf i’r chwith, ewch ymlaen dan y bwa, yna’r ail i’r chwith, ac mae’r eiddo ar y chwith.  


Prisiau

Am Ddim