Skip to main content

Tŷ â ffrâm bren o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, gyda gwedd wedi ei wneud â brics a stwco o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r bloc y mae’r adeilad yn perthyn iddo i’w weld yn narluniad John Speed o Ddinbych ar gyfer map sirol 1610, ac mae’n dynodi yr adeiladwyd yr adeilad ar y lle marchnad.

Mae’r llawr gwaelod ar agor fel arfer (fel trefnwyr teithiau) lle gellir cael gwybodaeth am yr adeilad, ac mae grisiau yn arwain at y llawr cyntaf lle gwelir nenbrenni.

Gweler mwy o fanylion yma:  www.visitdenbigh.co.uk

Cyfeiriad - No.2 Crown Square, Dinbych, LL16 3AA (Travelsport).

Yr arhosfan bws agosaf: 50m ar y Stryd Fawr. Gwasanaeth bws 51 a 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim