Skip to main content

Mae planhigion wedi eu datblygu ar y safle yma am dros ganrif.

Cafodd y blanhigfa ei defnyddio’n wreiddiol fel gardd gegin, yn tyfu cynnyrch ar gyfer Castell Caerdydd a theulu Bute, dan oruchwyliaeth Andrew Pettigrew. Mae’r blanhigfa wedi bod yn tyfu planhigion ar gyfer parciau a mannau gwyrdd Caerdydd ers i’r tir gael ei adael i’r ddinas gan deulu Bute dros saith deg mlynedd yn ôl.

Dewch i ymuno â thaith o gwmpas tai gwydr ac adeiladau’r blanhigfa. Yn ogystal ag edrych ar y planhigion sy’n cael eu tyfu ar gyfer arddangosfeydd plannu a chynhyrchu poinsettia’r ddinas, fe fydd y daith hefyd yn trafod hanes y blanhigfa a rhai o’r technegau a’r dechnoleg sy’n cael eu defnyddio er mwyn cynhyrchu bron i hanner miliwn o blanhigion yn y blanhigfa bob blwyddyn.

Mae archebu lle’n angenrheidiol. Mae 25 o lefydd ar gael. Ebostiwch buteparknurseries@cardiff.gov.uk er mwyn archebu’ch lle.

Cyfeiriad – Planhigfeydd Parc Bute, Caerdydd, CF10 3DX. Mae’r man cyfarfod yn Siop Blanhigion y Planhigfeydd, drws nesaf i Ganolfan Addysg Parc Bute.

Mae’r mannau parcio agosaf ar Stryd y Gogledd neu Erddi Sophia. Mae’r Siop Blanhigion a’r Ganolfan Addysg wedi eu lleoli drws nesaf i gaffi Secret Garden, hanner ffordd rhwng Pont y Mileniwm a Blackweir.

Gan fod hon yn blanhigfa weithiol, dylai ymwelwyr fod yn ymwybodol bod peryglon baglu a llwybrau cyfyng o fewn rhai o’r tai gwydr hŷn.


Prisiau

Am Ddim