Skip to main content

Mae’n bosib mai Gweithfeydd Pendre Rheilffordd Talyllyn yw’r gweithfeydd peirianneg rheilffordd hynaf yn y byd. Mewn defnydd ers 1865, maent yn dal i gael eu defnyddio bob dydd fel cartref i beirianneg Talyllyn.

Fe fydd taith y-tu-ôl-i’r-llenni o’r sied atgyweirio, y gweithfeydd peirianneg, y cwt cerbydau a’r safle bloc ar gael.

Bydd angen archebu lle o flaen llaw.  Mae dwy daith ar gael, un yn y bore a’r llall yn y prynhawn.  Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu cludo ar y trên ymlaen ac yn ôl o Orsaf Tywyn (nid oes mynediad uniongyrchol ar gael i'r gwaith).  Ar gyfer y daith yn ystod y bore bydd y trên yn gadael am 10.30am. Ar gyfer y daith yn ystod y prynhawn bydd y trên yn gadael am 2pm. Mae'r teithiau tua 1 awr o hyd. Gellir archebu wrth e-bostio events@talyllyn.co.uk. Mae cyfyngiad o 20 lle ar gyfer pob taith, oherwydd cyfyngiadau gofod/diogelwch.

Cyfeiriad – Rheilffordd Talyllyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RW.

Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau llawn i orsaf y Cei ar y wefan www.talyllyn.co.uk/visitor-information/how-to-find-us

Dydi’r gweithfeydd ddim yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, yn fudr ac yn olewog! Gwisgwch esgidiau addas ar gyfer arwynebau anwastad, os gwelwch yn dda.


Prisiau

Am Ddim