Skip to main content

Mae’n bosib mai Gweithfeydd Pendre Rheilffordd Talyllyn yw’r gweithfeydd peirianneg rheilffordd hynaf yn y byd. Mewn defnydd ers 1865, maent yn dal i gael eu defnyddio bob dydd fel cartref i beirianneg Talyllyn.

Fe fydd taith y-tu-ôl-i’r-llenni o’r sied atgyweirio, y gweithfeydd peirianneg, y cwt cerbydau a’r safle bloc ar gael.

Bydd angen archebu lle o flaen llaw.  Mae dwy daith ar gael, un yn y bore a’r llall yn y prynhawn.  Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu cludo ar y trên ymlaen ac yn ôl o Orsaf Tywyn (nid oes mynediad uniongyrchol ar gael i'r gwaith).  Ar gyfer y daith yn ystod y bore bydd y trên yn gadael am 10.30am. Ar gyfer y daith yn ystod y prynhawn bydd y trên yn gadael am 2pm. Mae'r teithiau tua 1 awr o hyd. Gellir archebu wrth e-bostio events@talyllyn.co.uk. Mae cyfyngiad o 20 lle ar gyfer pob taith, oherwydd cyfyngiadau gofod/diogelwch.

Cyfeiriad – Rheilffordd Talyllyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RW.

Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau llawn i orsaf y Cei ar y wefan www.talyllyn.co.uk/visitor-information/how-to-find-us

Dydi’r gweithfeydd ddim yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, yn fudr ac yn olewog! Gwisgwch esgidiau addas ar gyfer arwynebau anwastad, os gwelwch yn dda.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 14 Medi 2019
11:00 - 15:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad