Skip to main content

Cafodd Swyddfa’r Doc ei hadeiladu yn 1898/1899 fel Swyddfeydd Cyffredinol Cwmni Rheilffordd y Barri.

Mae’n un o’r adeiladau hanesyddol pwysicaf yn y Barri ac yn enghraifft o adeilad calendr.

Mae bellach yn un o brif swyddfeydd yr awdurdod lleol a does dim mynediad i’r cyhoedd y tu hwnt i’r cyntedd.

Fe fydd y daith dywysedig yn cychwyn y tu allan, ger cerflun David Davies. Caiff y grŵp ei dywys o amgylch yr adeilad i weld amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys yr ystafell fwrdd a’r rhagystafell, tŵr y cloc, y toiledau, y lifft a’r grisiau. Mae’r daith yn para awr.

Mae archebu lle’n angenrheidiol. Mae ugain o lefydd gwag ar gael ar gyfer y digwyddiad, y gellir eu harchebu wrth ebostio mvelios@valeofglamorgan.gov.uk

Cyfeiriad – Swyddfedd y Doc, Ffordd y Mileniwm, Y Barri, CF63 4RT.

Mae gorsaf drenau Dociau’r Barri drws nesaf i’r adeilad. Mae parcio cyfyngedig y tu allan i’r swyddfeydd.

Gellir cyrraedd yr adeilad gyda chadair olwyn drwy’r drws ochr.


Prisiau

Am Ddim