Skip to main content

Y Ffynnon Boeth, Parc Ffynnon Taf yw unig ffynnon boeth Cymru a’r lleiaf yn y byd. Mae dros 5,000 mlwydd oed.

Cynhelir y digwyddiad ym Mharc Ffynnon Taf, sydd wedi bod yn Barc Baner Werdd ers dros bedair blynedd.

Bydd Gareth Farr, sydd wedi ysgrifennu llyfr am y Ffynnon Boeth, yno i siarad amdani ac am ailennill gwres o adeiladau.

Cyfeiriad – Parc Ffynnon Taf, Ffordd Caerdydd, Ffynnon Taf, Rhondda Cynon Taf, CF15 7PF.

Cyfarwyddiadau – mae gwasanaeth bws a thrên yn mynd i Ffynnon Taf, ac mae lleoedd parcio a maes parcio gorlif. Mae lleoedd parcio anabl ar gael hefyd.

 


Prisiau

Am Ddim