Skip to main content

Mwynhewch Neuadd Fawr Castell Caerffili fel y dylai fod, yn llawn adloniant, canu, bwyd a chwrw da.

Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn 19 a dydd Sul 20 Hydref 2019 ar gyfer Gŵyl Gwrw cyntaf Castell Caerffili.

Dewch i fwynhau cwrw’r bragdai lleol yn Neuadd Fawr ysblennydd y castell, ynghyd â’r adloniant byw a gwydr fel anrheg i ddathlu ein gŵyl gwrw cyntaf.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiad, cysylltwch â Chastell Caerffili yn uniongyrchol ar 02920 883143.

Dydd Sadwrn - DIM AR ÔL


Prisiau

Category
Categori Price
Oedolyn
£10.00
Aelodau Cadw *
£8.00
Aelod CAMRA / Myfyriwr *
£8.00

Pris tocyn yn cynnwys mynediad i Gastell Caerffili am y dydd, adloniant a gwydryn anrheg am ddim. 

*Dewch a thystiolaeth o’ch aelodau Cadw/CAMRA er mwyn cyfnewid eich tocynnau a archebwyd ymlaen llaw. 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r digwyddiad, cysylltwch â Chastell Caerffili yn uniongyrchol ar 02920 883143.

Mae tocyn mynediad yn £12 ar gyfer y digwyddiad.