Skip to main content

Darganfyddwch ddiwrnod ym mywyd y teulu Tretŵr – dewch i weld y gwahaniaethau rhwng y pryd hynny a nawr!

 

Ydych chi erioed wedi meddwl sut oedd bywyd o ddydd i ddydd yn y 15fed ganrif, a chwestiynau fel "Pa fath o fwydydd oedd pobl yn ei fwyta?" a "Sut oedden nhw'n treulio eu hamser?" Wel, nawr gallwch ddod o hyd i’r atebion! Cewch awr neu ddwy gyda'n staff ail-greu cyfeillgar, a fydd yn bresennol i roi cyngor priodol ar bob math o bynciau - o arferion bwyta i’r ffordd orau o gadw eich cleddyf yn siarp a'ch llinynnau bwa yn sych!!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18