Skip to main content

Taith gerdded bwyd gwyllt canoloesol a gweithdy chwilota am fwyd

Ymunwch â Jade Mellor, chwilotwr porthiant proffesiynol, ar daith gerdded o amgylch Castell Cilgerran ac i lawr drwy’r coed i’r ceunant. Byddwn yn adnabod ac yn casglu perlysiau gwyllt a rhai sydd wedi’u tyfu o’r math a fyddai wedi’u defnyddio’n draddodiadol fel meddyginiaeth yn ystod y Canol Oesoedd.

Byddwn wedyn yn gwneud te perlysiau yng nghysgod y castell a finegr perlysiau gwyllt i fynd adref.

Addas ar gyfer pob oed (mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolion). 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18