Skip to main content

Dewch i’r castell i ddarganfod bywyd plentyn canoloesol. Bydd Jack y marchog yn sôn am y swyddi afiach a hwyliog roedd plant yn eu gwneud. A chewch fwynhau gemau a gweithgareddau canoloesol drwy’r dydd.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£4.20
Teulu*
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18