Skip to main content

Daw Abaty Tyndyrn yn fyw wrth i Glerwyr y Goedwig ganu, dawnsio a dathlu fel ei bod yn 1499! Ymunwch â ni os ydych chi’n ddigon dewr!

Bydd Clerwyr y Goedwig yn diddanu ymwelwyr gyda cherddoriaeth, canu, dawnsio a hanes byw rhyngweithiol, gan roi blas o ddiddordebau’r oes a fu i chi. Bydd Abad Richard Wyche, abad olaf Abaty Tyndyrn yn cadw golwg ar y cyfan, wrth iddo fynd â chi’n ôl mewn amser i ddyddiau olaf Tyndyrn ac abatai Prydain Oes y Tuduriaid yn ystod cyfnod Diddymu’r Mynachlogydd.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18