Skip to main content

Ble’r aeth Bwbach? Fedrwch chi ddod o hyd iddo a’i helpu i fynd adref?

Mae Bwbach, cymeriad tebyg i goblyn, ar goll! Helpwch ni i chwilio amdano!

Gobeithio y bydd y sioe fer hon yn ei helpu i ffeindio ei ffordd adref. Mae rhan o’r sioe’n helfa drysor, a bydd cliwiau wedi eu cuddio mewn mannau penodol. Tua 20 munud o hyd yw’r perfformiad, gan gynnwys yr helfa, ac mae’n addas i grwpiau bach o blant (yng nghwmni oedolion).


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18