Skip to main content

Prynhawn Crefftau Calan Gaeaf 

Rhowch gynnig ar wneud crefftau dychrynllyd, gan gynnwys ystlumod sy’n bownsio a mygydau brawychus. Hwyl i’r teulu oll!

Hefyd – bydd llwybr arswydus ar gael drwy’r dydd.

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18