Skip to main content

Dewch i gymryd rhan yn Helfa Drysor y Baddonau Rhufeinig!

Yn aml, byddai pethau gwerthfawr personol yn mynd ar goll yn ystod ymweliad â’r Baddonau, gan adael trysorfa o wrthrychau anarferol, wedi’u cuddio am bron i 2000 o flynyddoedd.  Archwiliwch y Baddonau i ddod o hyd i’r trysorau coll!

 

Sut i ymweld

•    prynwch eich tocynnau digwyddiad wrth gyrraedd (neu archebwch ar-lein)*
•    edrychwch ar amseroedd digwyddiadau a’r prisiau isod

*Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. Ni ellir ad-dalu tocynnau a ragarchebwyd.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 22 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Sul 23 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Llun 24 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Maw 25 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Mer 26 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Iau 27 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Gwen 28 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Sad 29 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Sul 30 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Llun 31 Gorff 2023
10:00 - 16:30
Maw 01 Awst 2023
10:00 - 16:30
Mer 02 Awst 2023
10:00 - 16:30
Iau 03 Awst 2023
10:00 - 16:30
Gwen 04 Awst 2023
10:00 - 16:30
Sad 05 Awst 2023
10:00 - 16:30
Sul 06 Awst 2023
10:00 - 16:30
Llun 07 Awst 2023
10:00 - 16:30
Maw 08 Awst 2023
10:00 - 16:30
Mer 09 Awst 2023
10:00 - 16:30
Iau 10 Awst 2023
10:00 - 16:30
Gwen 11 Awst 2023
10:00 - 16:30
Sad 12 Awst 2023
10:00 - 16:30
Sul 13 Awst 2023
10:00 - 16:30
Llun 14 Awst 2023
10:00 - 16:30
Maw 15 Awst 2023
10:00 - 16:30
Mer 16 Awst 2023
10:00 - 16:30
Iau 17 Awst 2023
10:00 - 16:30
Gwen 18 Awst 2023
10:00 - 16:30
Sad 19 Awst 2023
10:00 - 16:30
Sul 20 Awst 2023
10:00 - 16:30
Llun 21 Awst 2023
10:00 - 16:30
Maw 22 Awst 2023
10:00 - 16:30
Mer 23 Awst 2023
10:00 - 16:30
Iau 24 Awst 2023
10:00 - 16:30
Gwen 25 Awst 2023
10:00 - 16:30
Sad 26 Awst 2023
10:00 - 16:30
Sul 27 Awst 2023
10:00 - 16:30
Llun 28 Awst 2023
10:00 - 16:30
Maw 29 Awst 2023
10:00 - 16:30
Mer 30 Awst 2023
10:00 - 16:30
Iau 31 Awst 2023
10:00 - 16:30
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.00
Teulu*
£16.30
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£3.60
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion