Skip to main content

Mae'n amser Bath! Dewch i Faddonau Rhufeinig Caerllion a throedio ein Llwybr Haf.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 20 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Sul 21 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Llun 22 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Maw 23 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Mer 24 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Iau 25 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Gwen 26 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Sad 27 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Sul 28 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Llun 29 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Maw 30 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Mer 31 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Iau 01 Awst 2024
10:00 - 16:00
Gwen 02 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sad 03 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sul 04 Awst 2024
10:00 - 16:00
Llun 05 Awst 2024
10:00 - 16:00
Maw 06 Awst 2024
10:00 - 16:00
Mer 07 Awst 2024
10:00 - 16:00
Iau 08 Awst 2024
10:00 - 16:00
Gwen 09 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sad 10 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sul 11 Awst 2024
10:00 - 16:00
Llun 12 Awst 2024
10:00 - 16:00
Maw 13 Awst 2024
10:00 - 16:00
Mer 14 Awst 2024
10:00 - 16:00
Iau 15 Awst 2024
10:00 - 16:00
Gwen 16 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sad 17 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sul 18 Awst 2024
10:00 - 16:00
Llun 19 Awst 2024
10:00 - 16:00
Maw 20 Awst 2024
10:00 - 16:00
Mer 21 Awst 2024
10:00 - 16:00
Iau 22 Awst 2024
10:00 - 16:00
Gwen 23 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sad 24 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sul 25 Awst 2024
10:00 - 16:00
Llun 26 Awst 2024
10:00 - 16:00
Maw 27 Awst 2024
10:00 - 16:00
Mer 28 Awst 2024
10:00 - 16:00
Iau 29 Awst 2024
10:00 - 16:00
Gwen 30 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sad 31 Awst 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.30
Teulu*
£17.00
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£3.70
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion