Skip to main content

Dewch i ymuno â ni yng Nghastell Coch am Nadolig Fictoraidd.

Dewch i weld Siôn Corn yn y castell Fictoraidd ysblennydd hwn, ac efallai ymuno â'r celf a chrefftau, a hwyl a gemau hefyd! 

Cewch wneud pelen bêr oren sbeislyd hefyd! (tâl bach ychwanegol)

Ogof Siôn Corn - £5. Rhaid archebu ymlaen llaw. **DIM AR ÔL**

Bydd angen tocyn mynediad safonol ar bob plentyn sy’n ymweld â Siôn Corn, a’r person sy’n dod gyda nhw. Gellir prynu tocynnau ar y diwrnod yn swyddfa docynnau Castell Coch. Rhaid i aelodau Cadw brynu tocynnau i weld Siôn Corn, ond byddant yn cael mynediad am ddim i’r castell fel rhan o’u pecyn aelodaeth.

Dylech gyrraedd y castell o leiaf 10 munud cyn yr amser a ddyrannwyd i chi gyda Siôn Corn.

Dydd Sadwrn — sesiwn Saesneg un unig.

Dydd Sul — sesiwn ddwyieithog.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18