Skip to main content

Saif hen eglwys Sant Brothen – sydd bellach o dan ofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill, mewn llecyn ynysig iawn.

Cafodd y safle ei ddefnyddio am y tro cyntaf gan Sant Brothen yn hwyr yn y chweched ganrif ac mae gan yr adeilad deniadol hwn o’r canoloesoedd hwyr du mewn sydd ar ychydig o osgo, to arch canoloesol i’w angori rhag y gwynt, a sgrin dderw ddarniog ag iddi naw rhan.

Mae dau fedyddfaen yn dal i fod yn yr eglwys, ac mae gan un glawr derw conigol siâp octagon sy’n dod o’r 15fed ganrif hwyr.

Mae gan yr eglwys gysylltiadau â David Lloyd George a Clough Williams-Ellis.

Bydd yr eglwys ar agor i ymwelwyr a bydd arweinlyfrau byr ar gael i’w darllen yn yr eglwys ac i fynd adref gyda chi.

Cyfeiriad: St Brothen, Llanfrothen, Gwynedd, LL48 6DY.         

O ffordd B4410 rhwng Garreg a Rhyd; mae’r eglwys ar lethr serth â mynediad cul; gall dod o hyd iddi fod yn anodd – mae tu ôl i ddau dŷ, ond mae llwybr yn arwain at yr eglwys.

Mae tir anwastad iawn yn y fynwent ac yn arwain ati.

Nid oes llawer o le parcio.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad