Skip to main content

Saif hen eglwys Sant Brothen – sydd bellach o dan ofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill, mewn llecyn ynysig iawn.

Cafodd y safle ei ddefnyddio am y tro cyntaf gan Sant Brothen yn hwyr yn y chweched ganrif ac mae gan yr adeilad deniadol hwn o’r canoloesoedd hwyr du mewn sydd ar ychydig o osgo, to arch canoloesol i’w angori rhag y gwynt, a sgrin dderw ddarniog ag iddi naw rhan.

Mae dau fedyddfaen yn dal i fod yn yr eglwys, ac mae gan un glawr derw conigol siâp octagon sy’n dod o’r 15fed ganrif hwyr.

Mae gan yr eglwys gysylltiadau â David Lloyd George a Clough Williams-Ellis.

Bydd yr eglwys ar agor i ymwelwyr a bydd arweinlyfrau byr ar gael i’w darllen yn yr eglwys ac i fynd adref gyda chi.

Cyfeiriad: St Brothen, Llanfrothen, Gwynedd, LL48 6DY.         

O ffordd B4410 rhwng Garreg a Rhyd; mae’r eglwys ar lethr serth â mynediad cul; gall dod o hyd iddi fod yn anodd – mae tu ôl i ddau dŷ, ond mae llwybr yn arwain at yr eglwys.

Mae tir anwastad iawn yn y fynwent ac yn arwain ati.

Nid oes llawer o le parcio.


Prisiau

Am Ddim