Skip to main content

Mae Abercamlais yn blasty rhestredig Gradd 1 ysblennydd wedi'i osod yng nghanol y Bannau Brycheiniog. Dewch i weld y gwaith parhaus o adfer yr ardd furiog hardd a'i fframdy. Mae gennym hefyd bont grog unigryw a cholomendy ar y tiroedd hanesyddol.

Bydd teithiau o amgylch Tŷ a gerddi Abercamlais. Sylwch y bydd teithiau'n cychwyn ar yr awr rhwng 11am a 3pm.

Tŷ Abercamlais, Aberhonddu, Powys, LD3 8EY

Troi oddi ar yr A40 rhwng Aberhonddu a Pontsenni.

Mae'r brif bont yn cael ei thrwsio felly bydd angen i'r cyhoedd aros i gael ei hebrwng dros y bont i'r ardd furiog.


Prisiau

Am Ddim