Skip to main content

Rholiwch, rholio i fyny, mae'r Fictoriaid yn y dref!

Pan gyrhaeddodd y rheilffordd yn Harlech yn ystod oes Fictoria, tynnodd y twristiaid i mewn. Heddiw mae hwyl y ffair yn ôl yn y dref!

Mae diddanwyr wedi stopio yn y castell. Adloniant gwych i'r teulu cyfan!

Rhaid i chi archebu eich tocynnau derbyn safonol ymlaen llaw i fynychu'r digwyddiad hwn a chofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Yn anffodus, ni chaniateir mynediad i ymwelwyr heb docynnau wedi'u harchebu ymlaen llaw.

Archebwch docynnau   


Prisiau

Prisiau mynediad arferol yn berthnasol