Skip to main content

Ymunwch â ni yng Nghastell Cas-gwent i gael syniadau ar gyfer anrhegion Nadolig yn ein digwyddiad siopa yn y nos!

Mae gennym nifer o syniadau am anrhegion Nadolig a rhoddion bach i lenwi hosan sydd wedi eu cynhyrchu yng Nghymru ar gyfer yr holl deulu: Llyfrau, blancedi, crochenwaith, cynnyrch Penderyn, gemwaith, jig-sos a llawer mwy!

Bydd mins pei i chi pan gyrhaeddwch chi, cerddoriaeth Nadoligaidd yn ogystal â gostyngiad o 10% ar bob peth (gostyngiad o 20% ar gyfer aelodau Cadw)*.

*Ni fydd gostyngiadau ar unrhyw alcohol gaiff ei brynu.


Prisiau

Mynediad am ddim (i'r siop rhoddion yn unig)