Skip to main content

Bydd Castell a Chanolfan Groeso Cas-gwent yn ceisio cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer anrhegion Nadolig yn ein digwyddiad siopa hwyr!

Bydd yna gyfle i brofi samplau am ddim, mwynhau cerddoriaeth Nadoligaidd, ynghyd â gostyngiad o 10% ar yr holl gynnyrch. Bydd aelodau Cadw hefyd yn derbyn disgownt ychwanegol yn siop anrhegion Castell Cas-gwent.


Prisiau

Mynediad am ddim (i'r siop rhoddion yn unig)

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Mer 30 Tach 2022
17:00 - 20:00
I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent