Skip to main content

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Treftadaeth y Byd am daith dywys o amgylch Castell Caernarfon.

Teithiau am 11am, 1pm, 3pm.

Teithiau £5 y pen yn ogystal â mynediad arferol - y cyntaf i’r felin gaiff falu yw hi o ran archebu lle.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Iau 18 Ebr 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£13.00
Teulu*
£41.60
Person Anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£9.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£12.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Caernarfon