Skip to main content

Mae’r sesiynau wedi’u hysbrydoli gan fywyd Robert Wynn, y Masnachwr Tuduraidd a gododd ei gartref godidog Plas Mawr ar ôl cael ei ysbrydoli gan ei deithiau helaeth, yn masnachu gwlân, crwyn a gwin.

Mae’r sesiynau hyn ar gyfer y teulu ar gael yn awr ar sail y cyntaf i’r felin.

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Free
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18