Skip to main content

Dewch i weld ein Cerflun Byw o’r Arglwyddes Arian, a thynnu ambell lun!

Dyma gyflwyno’r Arglwyddes Arian unigryw a chain – ffigwr gosgeiddig, clyfar a thrawiadol. Mae hi'n cadw pêl arian yn ei llaw, sy'n symbol o bŵer, y ddaear, cryfder, benyweidd-dra a harmoni. Gall symud yn rasol neu fod yn nerthol lonydd, sy'n brofiad gwerth ei weld.

Cain, cyfoethog ac wedi teithio'n helaeth - yr Arglwyddes Arian yw Rolls Royce y cerfluniau.

Am 11am, 12:30pm, 2pm, 3pm. Mae pob perfformiad yn para 30 munud.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sul 25 Awst 2024
11:00 - 15:30
Llun 26 Awst 2024
11:00 - 15:30
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.50
Teulu*
£24.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£5.30
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.00

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cricieth