Skip to main content

Darganfyddwch ddiwrnod ym mywyd y teulu Tretŵr – dewch i weld y gwahaniaethau rhwng y pryd hynny a nawr!

Ydych chi erioed wedi meddwl sut oedd bywyd o ddydd i ddydd yn y 15fed ganrif, a chwestiynau fel "Pa fath o fwydydd oedd pobl yn ei fwyta?" a "Sut oedden nhw'n treulio eu hamser?"

Wel, nawr gallwch ddod o hyd i’r atebion!

Cewch awr neu ddwy gyda'n staff ail-greu cyfeillgar, a fydd yn bresennol i roi cyngor priodol ar bob math o bynciau - o arferion bwyta i’r ffordd orau o gadw eich cleddyf yn siarp a'ch llinynnau bwa yn sych!!

Rhagarchebwch eich tocynnau ar-lein er mwyn sicrhau mynediad a chofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebwch docynnau


Prisiau

Prisiau mynediad arferol yn berthnasol

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 16 Hyd 2021
11:00 - 16:30
Sul 17 Hyd 2021
11:00 - 16:30