Skip to main content

Roedd yr adeilad hwn o ddechrau'r 19eg ganrif yn wreiddiol yn dŷ bragu oedd yn cyflenwi'r tafarndai a bragdai lleol.

Fe'i hadeiladwyd yn gadarn mewn carreg yn union ar yr afon oedd yn cyflenwi dŵr ar gyfer y broses bragu. Yn wreiddiol roedd ganddo dri llawr gyda nenfydau isel. Roedd y broses yn gofyn am arwynebedd llawr helaeth i sicrhau bod maint y sestonau bragu bas mor fawr â phosibl.

Wrth i fragu diwydiannol ddigwydd, peidiwyd â defnyddio’r adeilad ac yng nghanol y chwe degau cafodd ei addasu i'w ddefnyddio fel crochendy.

Oherwydd y gwaith adeiladu cadarn a’r gwaith gofalus a wnaed i'w drosi mae cymeriad cryf yr adeilad yn parhau.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.visitdenbigh.co.uk 

Cyfeiriad: Crochendy Brwcws, Brwcws, LL16 4RE.

O ganol y dref dilynwch yr arwyddion ar gyfer yr A525 i gyfeiriad Rhuthun. Tua milltir o ganol y dref trowch i'r dde oddi ar yr A525 (gan ddilyn yr arwydd am Brwcws). Lleolir y crochendy tua 400m ar y chwith. Y safle bws agosaf: 400m ym Melin Brwcws. Gwasanaethau bws 51, 52 i Ddinbych.


Prisiau

Am Ddim