Skip to main content

Eglwys o’r 15fed ganrif gyda chorff dwbl wedi ei lleoli mewn pentref. Mae nodweddion canoloesol yn cynnwys rhan o groglen, mosaig o wydr lliw y credir iddo ddod o’r ffenestr Ddwyreiniol wreiddiol, cofadail i farchog o’r 14eg ganrif, a chist fawr y plwyf.  Porth mynwent o ddechrau’r 18fed ganrif. Mae’r adfer a gynhaliwyd gan John Dando Sedding yn 1872 yn cynnwys ffenestr gwydr lliw gan Nathaniel Westlake. Mae’r fynwent yn cynnwys croes bregethu o’r 15fed ganrif a nifer o goed yw hynafol; credir bod yr hynaf yn 780 mlwydd oed.

Eglwys Sant Cynfarch a Santes Fair

Llanfair Dyffryn Clwyd LL15 2RU

Mae’r eglwys oddi ar yr A525 (ffordd Rhuthun-Wrecsam). Os byddwch yn teithio mewn car, dylid parcio ym maes parcio Neuadd y Pentref sydd, os yn teithio o Ruthun, ar y chwith wrth ddod at yr arwydd 30mya; os yn teithio o gyfeiriad Wrecsam, mae’r maes parcio ar y dde ar ôl mynd heibio tafarn y White Horse. Trafnidiaeth gyhoeddus: mae gwasanaethau bws X51, 55 a 76 yn gwasanaethu Llanfair DC.

Mae gwaith ail-wneud ar y gweill i gefn (ochr orllewinol) yr eglwys, felly nid oes mynediad i’r darn hwn o’r eglwys. Fel arall, mae’r eglwys yn hollol hygyrch.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad