Skip to main content

Eglwys o’r 15fed ganrif gyda chorff dwbl wedi ei lleoli mewn pentref. Mae nodweddion canoloesol yn cynnwys rhan o groglen, mosaig o wydr lliw y credir iddo ddod o’r ffenestr Ddwyreiniol wreiddiol, cofadail i farchog o’r 14eg ganrif, a chist fawr y plwyf.  Porth mynwent o ddechrau’r 18fed ganrif. Mae’r adfer a gynhaliwyd gan John Dando Sedding yn 1872 yn cynnwys ffenestr gwydr lliw gan Nathaniel Westlake. Mae’r fynwent yn cynnwys croes bregethu o’r 15fed ganrif a nifer o goed yw hynafol; credir bod yr hynaf yn 780 mlwydd oed.

Eglwys Sant Cynfarch a Santes Fair

Llanfair Dyffryn Clwyd LL15 2RU

Mae’r eglwys oddi ar yr A525 (ffordd Rhuthun-Wrecsam). Os byddwch yn teithio mewn car, dylid parcio ym maes parcio Neuadd y Pentref sydd, os yn teithio o Ruthun, ar y chwith wrth ddod at yr arwydd 30mya; os yn teithio o gyfeiriad Wrecsam, mae’r maes parcio ar y dde ar ôl mynd heibio tafarn y White Horse. Trafnidiaeth gyhoeddus: mae gwasanaethau bws X51, 55 a 76 yn gwasanaethu Llanfair DC.

Mae gwaith ail-wneud ar y gweill i gefn (ochr orllewinol) yr eglwys, felly nid oes mynediad i’r darn hwn o’r eglwys. Fel arall, mae’r eglwys yn hollol hygyrch.


Prisiau

Am Ddim