Skip to main content

Sefydlwyd yr eglwys yn y canoloesoedd, a saif yng nghanol hanesyddol pentref Rhiwabon.

Ar gyfer Drysau Agored, bydd arddangosfa hanes sy’n cynnwys yr eglwys, ysgolion lleol ac Amgueddfa Gymunedol Cefn.

Cyfeiriad – Eglwys Santes Fair, Rhiwabon, LL14 6DS.

Trafnidiaeth gyhoeddus – Llwybr bws 2 a 5.

Mae’r orsaf drenau ar linell Caer i’r Amwythig.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad