Skip to main content

Saif Erddig ar sgarp uwchlaw afon droellog Clywedog. Mae Erddig yn adrodd stori 250 mlynedd perthynas teulu o foneddigion gyda’u gweision. Mae casgliad helaeth o bortreadau’r gweision ynghyd ag ystafelloedd sydd wedi’u cadw’n ofalus yn rhoi cipolwg ar eu bywydau ar ddechrau’r 20fed ganrif. Mae’r prif ystafelloedd fyny staer yn llawn o drysorau fel dodrefn cain, tecstilau a phapurau wal arbennig. Tu allan, ceir gardd o’r 18fed ganrif sydd wedi’i hadfer yn llwyr, gyda choed ffrwythau, borderi llysieuol blynyddol godidog, rhesi o leimwydd, cloddiau ffurfiol a chasgliad cenedlaethol pwysig o eiddew.

Dyma gyfle i archwilio cartref, gardd ac ystâd 1,200 erw arbennig sy’n llawn o straeon teulu a’u gweision.

Erddig, Wrecsam, LL13 OYT

Dilynwch yr arwyddion Brown o’r A483, peidiwch â dibynnu ar y Satnav.

Bws: Arriva 2 o Wrecsam. Dod oddi ar y bws yn Felin Puleston, a cherdded 1 filltir drwy Barc Gwledig Erddig.

Trên: Gorsaf Wrecsam Canolog 2½ milltir; Wrecsam Cyffredinol 3½ milltir ar hyd Ffordd Erddig a llwybr troed.

Oherwydd natur fregus ein casgliad, rydym yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sy’n dod i’r tŷ bob dydd. Bydd tocynnau wedi’u hamseru ar gael. Bydd y gerddi, siop, bwyty a’r adeiladau allanol ar agor o 10:00 a bydd modd cael tocynnau o’r amser hwn ar gyfer mynediad wedi’i amseru i’r tŷ o 12:30.

 


Prisiau

Am Ddim