Skip to main content

Maenordy lled-gaerog yn uwchdiroedd Morgannwg a adeiladwyd oddeutu 1550 (yn ôl dyddio pren diweddar Time Team!) i’r teulu Prichard. Mae’r maenordy wedi’i adfer a’i ddodrefnu fel y byddai ynghanol y 17eg ganrif. Mae dehongliadau byw, a chymeriadau mewn gwisgoedd yn dod â’r Maenordy’n fyw wrth i weithion Cyrnol Prichard gyflwyno agweddau gwahanol ar fywyd mewn tŷ bonheddig ac yn ystod y Rhyfeloedd Cartref o’u safbwynt hwy. Mae gerddi ffurfiol a gerddi gweithio yn ychwanegu at y profiad. Teithiau ‘blasu’ o gwmpas y maenordy am 2pm a 3.30pm am ddim – mae’n rhaid archebu ymlaen llaw gan fod llefydd yn brin, ac ni chaniateir mwy na 25 o bobl ar bob taith. Mae teithiau’n dechrau am 2pm a 3.30pm bob prynhawn (17,18. 19 a 20 Medi). Ffoniwch y dderbynfa ar 01443 412248 i i archebu lle.

Maenordy Llancaiach Fawr

Ffordd Gelligaer

Nelson

Treharris

CF46 6ER

Dilynwch yr arwyddion brown o gyffordd yr A470 a A472. Yr orsaf agosaf yw Pengam neu Ystrad Mynach. Safle bws i’r X38 ger y fynedfa. Manylion llawn ar ein gwefan. 

Lloriau anwastad ar y llawer gwaelod, lifft i fyny i’r llawr cyntaf a’r ail lawr – mae lle i gadair olwyn arferol yn y lifft ond nid cadeiriau olwyn trydan yn anffodus oherwydd cyfyngiadau lle yn yr adeilad rhestredig gradd 1. Mae cadeiriau olwyn arferol ar gael i’w defnyddio. Toiledau hygyrch yn y Ganolfan Ymwelwyr. Manylion llawn yn y Canllaw Mynediad ar ein gwefan.   


Prisiau

Am Ddim