Skip to main content

Ar lannau aber Conwy gyda golygfeydd godidog o Eryri a Chastell Conwy, mae hwn yn lle gwych i fynd yn agos at fywyd gwyllt. Mae llwybrau cerdded hawdd yn mynd â chi o amgylch y gwlyptiroedd a‘r glaswelltiroedd. Gyda siop goffi, siop bywyd gwyllt sydd wedi ' i stocio ' n dda a lle chwarae awyr agored i blant Mae yna rywbeth i bawb.

PENWYTHNOS MYNEDIAD AM DDIM DRYSAU AGORED, 21 a 21 Medi 2019 Dewch i adnabod eich Gwarchodfa RSPB lleol! Ymwelwch ag RSPB Conwy am y tro cyntaf! Bydd cyfle i fynd ar daith gerdded o fywyd gwyllt dan arweiniad ac i gael hwyl i'r teulu darganfod creaduriaid y pwll mewn sesiynau dipio pyllau.

RSPB Conwy Cyffordd Llandudno, Conwy LL31 9XZ

Ar y ffordd: o'r A55, cymerwch Gyffordd 18, wedi ' i chyfeirio at Gonwy a Deganwy. Dilynwch yr arwyddion brown ar y ffurflen A546/A547 i'r dwyrain o bont Conwy. Gan drafnidiaeth gyhoeddus: Mae trenau'n aros yng ngorsaf Cyffordd Llandudno, dim ond hanner milltir o ' r ganolfan ymwelwyr. Mae bysiau sy ' n debyg o bell i ffwrdd yn cael eu hedfan o drefi lleol. Cerdded: o dref Conwy, dros y bont, ac ar hyd llwybr yr aber i'r tir.

Maes parcio am ddim.  Cyfleusterau i ' r anabl.


Prisiau

Am Ddim