Skip to main content

Eglwys wag sydd yng ngofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill.

Hon oedd un o’r eglwysi cyntaf yng Ngheredigion i gael ei hadeiladu yn ôl blaenoriaethau’r Gymdeithas Eglwysig ddylanwadol, oedd yn hybu rhinweddau’r arddull Gothig, canghellau dwfn er mwyn tynnu sylw at yr allor a lleoliad da i’r fedyddfaen ger y fynedfa, ble byddai Bedyddio’n cyflwyno pobl i’r ffydd (er bod y fedyddfaen bron i fil o flynyddoedd yn hŷn na’r adeilad, gan ei bod wedi goroesi o adeilad blaenorol o’r 12fed ganrif).

Nid yw’r eglwys ar agor i’r cyhoedd fel arfer. Drwy gydol penwythnos 27-29 Medi, bydd yr eglwys ar agor bob dydd a gall ymwelwyr fwynhau’r arddangosfa hanes lleol a chyfarfod ein gwirfoddolwyr.

Tremain, Aberteifi, Ceredigion SA43 1SJ

200m i’r de o’r A487

Cynhelir gwasanaeth diolchgarwch ar 29 Medi am 5pm. Croeso i bawb.


Prisiau

Am Ddim