Skip to main content

Dyddiau'r Ddraig yng Nghastell Harlech – y profiad eithaf gyda dreigiau!

Diwrnodau llawn cyffro gyda dreigiau, crefftio, cymeriadau, hud a mwy.

Dewch i gwrdd â'n dreigiau!

N.B. Tâl ychwanegol am grefftio.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Gwen 02 Awst 2024
10:00 - 17:00
Sad 03 Awst 2024
10:00 - 17:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.00
Teulu*
£31.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£7.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).
 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Harlech