Skip to main content

Penwythnos o hwyl ac anhrefn o’r Oesoedd Canol yng nghwmni Bowlore!

 

Cewch dreulio’r penwythnos gyda Bowlore yng Nghastell Caerffili, a dysgu sgiliau saethu â bwa saeth, a thrin cleddyf. Cewch hefyd weld rhai’n arddangos arfau ac arddangosfeydd eraill. Bydd ambell beth yn dal eich gwynt.  

Dwy sioe saethu â bwa saeth; sioe arfau; cyfle i chi saethu â bwa saeth; Ysgol Gleddyfau; ac arddangosfa arfau ac arfwisgoedd drwy gydol y dydd. Bydd cyfle i chi roi tro arni hefyd!

Fe ddylech gael penwythnos bythgofiadwy!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.90
*Teulu
£25.70
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£5.30
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.10

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18

N.B. Mynediad am ddim i Ffiliffest ddydd Sadwrn 29 Mehefin