Skip to main content

Mae Penwythnos Hwyl y Pasg Castell Biwmares yn ôl am benwythnos llawn hwyl i bawb!

Mae'r castell yn croesawu marchogion rhyfelgar a fydd yn portreadu bywyd fel yr oedd yn ôl yng Nghymru'r oesoedd canol.

Dewch i ymuno â'r hwyl, a dysgu sut roedd marchogion yn paratoi ar gyfer brwydr, sut yr oedd arfwisg yn cael ei gwisgo a sut y cafodd arfau eu defnyddio yn erbyn marchogion arfog.

Gwyliwch y saethwyr yn dangos eu sgiliau gyda bŵau a darganfyddwch pam yr oedd pobl yn eu hofni cymaint ar faes y gad.

Ymunwch â gweithdai syrcas ar gyfer yr hen a'r ifanc i roi cynnig ar driciau newydd, a gwyliwch cellweiriwr y castell wrth iddo eich diddanu gyda'i driciau anturus a fydd yn siŵr o’ch syfrdanu.

Gwrandewch ar y cerddorion wrth iddyn nhw grwydro'r castell yn chwarae cerddoriaeth plygain hardd, a chadwch lygad allan am yr adar ysglyfaethus, gydag arddangosiadau hedfan a sgyrsiau am sut roedden nhw’n arfer cael eu defnyddio i hela.

Cadwch lygad allan am ddienyddiwr y castell, gyda'i offer arteithio a straeon am sut y cafodd cyffesion eu gwasgu o garcharorion.

Bydd Helfa Wyau Pasg ar y ddau ddiwrnod, lle gallwch ddod o hyd i'r cliwiau, meddwl am atebion a dianc o'r castell i hawlio'ch gwobr.

Bydd y diwrnod yn dod i ben gyda brwydr fawr rhwng Gerard de Rhodes a’r Capten Nicholas Horton, gyda'u dynion a'u saethwyr. Fydd pethau ddim yn mynd yn dda i’r Capten Horton, a bydd angen iddo recriwtio mwy o farchogion o'r dorf! Bydd plant tair ar ddeg oed ac iau yn cael eu gwahodd i ymuno â rhengoedd y Capten i helpu i drechu Syr Gerard a'i farchogion.


Prisiau

Prisiau mynediad safonol yn gweirthredu
Categori Price

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sul 09 Ebr 2023
10:00 - 17:00
Llun 10 Ebr 2023
10:00 - 17:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.70
Teulu*
£28.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.10
Pobl hŷn (65+)
£8.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Biwmares