Skip to main content

Dewch i fwynhau ein penwythnos ‘Steampunk’ ym Mlaenafon!

Dyma ddigwyddiad ar thema Steampunk, sy’n edrych ar ddylanwad steil Oes Fictoria ar y byd modern.

 

Mae technoleg heddiw mewn steil Oes Fictoria’n adrodd stori diwydiant drwy gyfrwng hwyl a gemau, cerddoriaeth a ffasiwn, celf, comedi ac ymddygiad cywir Oes Fictoria. Mwynhewch ornest de a’r Gemau Olympaidd Steampunk, yn ogystal â sgyrsiau, rapio, arddangosfeydd a stondinau crefftau.

 

Ymwelwyr sy'n defnyddio cadeiriau olwyn neu sydd â phroblemau symudedd neu gydbwysedd gall ddod o hyd i'r cyflwr y ddaear trwy gydol y gwaith haearn yn anodd i gyd-drafod, oherwydd natur y deunydd arwyneb

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.80
Teulu*
£16.80
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.60

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18