Skip to main content

Rydych yng Nghonwy yn 1593, ac rydych yn disgwyl mynychu darlith gan Alan o Tewkesbury ar hanes Eglwys Gadeiriol a Mynachlog Llanelwy, yn y Neuadd Fawr ym Mhlas Mawr. 

Fodd bynnag, pan adroddir bod y llofrudd enwog Malcolm Maxing wedi marw, mae digwyddiadau'r noson yn cymryd tro i gyfeiriad llofruddiol …

Ymunwch â ni am Noson Llofrudd Dirgel!

Mae angen archebu lle. 

Archebwch y digwyddiad hwn drwy brynu tocynnau ar-lein drwy ein gwefan neu drwy ymweld â’r safle.

Mae'r drysau'n agor am 6.45pm, a bydd y noson yn dechrau am 7pm ac yn gorffen am 9.30pm.

Archebu tocynnau 


Prisiau

£25

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 22 Meh 2024
19:00 - 21:30
I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Plas Mawr