Skip to main content

Porth-yr-Aur yw’r Fynedfa Orllewinol i dref Caernarfon, wedi ei adeiladu oddeutu 1285 fel tŷ porth gyda phâr o dyrau â barbican bach sy’n estyn allan. Dyma oedd yr unig fynedfa yn yr oesoedd canol ar gyfer masnach o’r cei.

Yn hwyr yn y ddeunawfed ganrif roedd yn cynnwys magnelfa o saith canon er mwyn amddiffyn yn erbyn ymosodiad posib gan fyddin Napoleon, a heddiw mae’n cadw o leiaf un canon sy’n cael ei danio ar gychwyn regatas hwylio.

Mae’n debyg mai’r adeilad yw’r un hynaf sy’n perthyn i unrhyw glwb iotio yn y byd.

Dewch i ymweld â thyrau Porth-yr-Aur o’r drydedd ganrif ar ddeg – Porth Gorllewinol ysblennydd Caernarfon a chartref y clwb iotio hynaf yng Nghymru.

Yn cychwyn am 10 y.b. –

  • teithiau tywysedig am ddim o gwmpas yr adeilad hanesyddol.
  • te, coffi a chacennau ar werth, gyda’r elw yn mynd at elusennau yr RNLI a Sail 4 Cancer.

Prisiau

Am Ddim