Skip to main content

Mae’r Tŷ Crwn a Phorthdy Giât Abergele yn rhan o Ystâd Castell Gwrych. Tŷ Crwn yw baddondy hanesyddol teulu’r Lloyds o Gastell Gwrych, a ddefnyddiwyd gan Iarlles Dundonald. Porthdy Giât Abergele yw mynedfa swyddogol drawiadol Parc Castell Gwrych. Nid yw’n arfer bod ar agor i’r cyhoedd. Mynediad fel arfer i Gastell Gwrych.

Ty Crwn

Gwrych Castle Estate

Llanddulas Road

Abergele

LL22 8EU


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 21 Medi 2019
13:00 - 15:00
Sul 22 Medi 2019
13:00 - 15:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad