Skip to main content

Yn eisiau:

Plant i hyfforddi fel marchogion teyrngar Ardudwy.

Rhoddir hyfforddiant llawn - dewch draw i Gastell Harlech.

A fyddech chi tybed yn farchog llwyddiannus?

Plant dros 5 yn unig


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18