Skip to main content

Gwrandewch ar Chwedlau Cymru, straeon a oedd yn hen cyn i Gastell Cricieth fodoli hyd yn oed!

Dyma chwedlau Cymru’r hen ddyddiau: straeon am gewri, morynion, dewiniaid a dreigiau – y math o straeon sydd bob amser yn dechrau gydag Amser maith yn ôl

Bydd y straeon yn cael eu hadrodd yn Gymraeg a Saesneg ac yn addas i bob oed, o 4 i 104!

Amserau’r sesiynau: 10:30, 11:30, 1:30, 2:30, 3:30 (sesiynau’n para 20-30 munud)


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 08 Ebr 2023
11:00 - 16:00
Llun 29 Mai 2023
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£6.80
Teulu*
£22.10
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£4.80
Pobl hŷn (Oed 65+)
£6.30

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cricieth