Skip to main content

Y Normaniaid oedd y cyntaf i weld y potensial a sefydlwyd castell cylchfur cynnar yn Cilgerran, ond gwaith William Marshal, iarll Penfro, yw'r castell mawreddog o garreg a welir heddiw yn ôl pob tebyg.

Ynganwyd enw Cilgerran am y tro cyntaf yn 1165, pan gipiwyd y castell gan yr Arglwydd Rhys. Adenillwyd y castell gan William Marshal yn 1204, ond cafodd ei gipio unwaith eto gan y Cymry yn ystod ymgyrchoedd Llywelyn Fawr yn 1215. Fodd bynnag, wyth mlynedd yn ddiweddarach, roedd y castell nôl yn nwylo mab William, William yr ieuengaf.

Yn draddodiadol, cynlluniwyd cestyll canoloesol gyda gorthwr neu dŵr cryf yn y canol ond mae Castell Cilgerran yn anarferol - codwyd dau dŵr crwn enfawr yn eu lle. Er gwaethaf ymdrechion gorau Owain Glyndŵr, mae'r rhain yn dal i sefyll i raddau helaeth heddiw.

Cyfarwyddiadau - Ffordd:  A478 a'r A484 i Gilgerran.  Rheilffordd:  Hwlffordd 31 milltir/50km lein Abertawe - Gorllewin Cymru.  Bws: 3 milltir/5km Aberteifi, llwybr Rhif 412, Hwlffordd - Aberteifi.


Prisiau

Am Ddim
Categori Price