Skip to main content

Dysgwch am hanes ac archaeoleg anhygoel y safle a chymerwch yr amser i fwynhau ei leoliad hardd.

Castell Normanaidd wedi'i wneud o bridd a phren oedd y castell cynharaf ar y safle. Mae'r dref ei hun yr un mor hynafol - fe'i sefydlwyd tua 1115 OC. Erbyn y 13eg ganrif, roedd y castell wedi'i ail-adeiladu mewn carreg, gan ddilyn y siâp hanner lleuad a ddefnyddiwyd gan y Normaniaid. Adeiladwyd y ward fewnol fach ond nerthol gan deulu Chaworth a chafodd y castell ei addasu'n ddiweddarach gan ieirll (dugiaid yn ddiweddarach) Caerhirfryn.

Manteisiodd Cydweli ar y syniadau diweddaraf ym maes cynllunio cestyll. Roedd iddo gynllun consentrig gydag un gylched o furiau amddiffynnol o fewn un arall a oedd yn caniatau iddynt ddal eu gafael ar y castell hyd yn oed pe bai'r mur allanol yn disgyn. Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu'r porthdy mawr yn y 14eg ganrif ond ni chafodd ei gwblhau tan 1422, diolch yn rhannol i ymdrechion Owain Glyndŵr i rwystro'r gwaith o'i adeiladu yn y lle cyntaf.


Prisiau

Am Ddim