Skip to main content

Dewch i weld Siôn Corn y Nadolig hwn! 

Sesiynau Cymraeg a Saesneg ar gael.

Ffoniwch y safle i gael mwy o wybodaeth ac i archebu'ch lle ar 01291 624065.

£5 y plentyn i weld Siôn Corn, yn cynnwys anrheg.

*Prisiau mynediad arferol hefyd i safle ar y diwrnod i bob ymwelydd.  


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim **
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim **
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18

**£5 y plentyn i weld Siôn Corn, yn cynnwys anrheg.

Prisiau mynediad arferol hefyd i safle ar y diwrnod i bob ymwelydd.