Skip to main content

Dechreuwyd adeiladu'r Abaty yn 1201. Wyth canrif yn ddiweddarach ac mae'r abaty yn un o'r rhai sydd wedi goroesi orau yng Nghymru.

Mae hyd yn oed pwll pysgod y mynachod yn dal i fod yn llawn dŵr! Wynebodd Abaty Glyn y Groes gyfnodau anodd; dioddefodd dân difrifol a bu'n destun ymosodiadau niferus ond aeth ymlaen i ennill enw da am ei werthfawrogiad o'r celfyddydau llenyddol. Yn 1535, nodwyd mai'r abaty oedd yr ail fynachdy Sistersaidd mwyaf cyfoethog ar ôl Tyndyrn. Serch hynny, ni pharhaodd y cyfoeth a'r lletygarwch newydd hwn yn hir. Diddymwyd Glyn y Groes drwy archddyfarniad brenhinol yn 1537.

Teithiau bob dydd am 11am a 2pm.

Ffordd: Ar yr A542 o Langollen, tua 2 filltir/3km. Rheilffordd: 11 milltir/18km Wrecsam, llwybr Caer - Wrecsam/Amwythig. Bws: 2.5 milltir/4km Bridge End Hotel Llangollen, llwybr Rhif X5 Wrecsam - Llangollen.


Prisiau

Tocynnau
Categori Price
Oedolion
£10.00
Aelod - Ymunwch rŵan
£7.00

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 13 Gorff 2024
11:00 - 14:00
Sad 17 Awst 2024
11:00 - 14:00
Archebwch
I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Abaty Glyn y Groes