Skip to main content

Ymunwch â ni i ail-greu'r gwaith cloddio oes Fictoria a gynhaliwyd yma yn ystod y 1800au. Dewch o hyd i eitemau personol o'r Oesoedd Canol, dysgwch sut yr oedd pobl yn eu defnyddio, a'u cofnodi wrth i chi fynd ymlaen.

Mae lefelau uchaf Castell Coch wedi cael eu hailadeiladu yn null oes Fictoria, ond mae'r lefelau isaf a'r sylfeini yn rhai Canoloesol. Cyn i'r gwaith ail-adeiladu hwn gael ei gynnal, cynhaliwyd cyfres o gloddiadau archaeloegol gan G.T.Clark, y cyhoeddwyd ei waith yn 1850.

Torchwch eich llewys a dewch o hyd i drysorau amrywiol o'r Oesoedd Canol, ceisiwch ddyfalu beth sydd gennych yn eich llaw! Dysgwch sut i gofnodi'r eitemau hyn yn eu cyd-destun archaeolegol a rhowch gynnig ar y dulliau hyn sy'n dal i gael eu defnyddio hyd heddiw.

Gweithgaredd:

Teithiau 10:00 am – 10:30. 13:00 – 13:30 16:00 – 16:30.

Gweithgaredd plant -11:00 am – 16:00 pm


Prisiau

Categori
Categori Price
Oedolyn
£7.30
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd