Skip to main content

Tŷ Deffroad Gothig a ddyluniwyd yn y 1860au gan Syr George Gilbert Scott. Mae’r plas hwn yn adeilad rhestredig Gradd 1 gyda gerddi hanesyddol sy’n cael eu hadfer. 

Ar agor mewn cydweithrediad ag amgueddfa Syr Henry Jones. 

LL22 8TY.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
14:00 - 17:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad