Skip to main content

Hwn yw’r trydydd capel ar y safle, a adeiladwyd yn 1873 fel addoldy i’r Methodistiaid Calfinaidd.

Mae cyfle i ymweld a gwerthfawrogi’r adeilad prydferth hwn gyda’i oriel, organ a nenfwd addurnedig.

LL24 OUE.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad