Skip to main content

Ymunwch â'n helfau Hwyaid y Pasg o amgylch y Baddonau! Gallwch ennill siocled i fynd adre gyda chi.


Prisiau

Prisiau mynediad safonol yn gweirthredu

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Llun 03 Ebr 2023
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.00
Teulu*
£16.30
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£3.60
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion